Kolejnych 40 dotacji na założenie działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”