Aktualności

fundusze europejskie
podkarpackie
urzad pracy rzeszow
unia europejska

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” (edycja nr 2)

W  związku z zakończeniem II etapu rekrutacji, poniżej zamieszczamy listy kandydatów (z podziałem na 3 grupy: Przemyśl, Rzeszów, Krosno) zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” oraz listę rezerwową kandydatów do projektu....

Czytaj więcej

Informacja o planowanym terminie zamieszczenia list osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

Uprzejmie informujemy, iż zmieszczenie list osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości" planowane jest na dzień 30 marca br. w godzinach popołudniowych. Informujemy jednocześnie, iż szkolenie "ABC własnego biznesu", które stanowi...

Czytaj więcej
Aktualizacja listy osób zakwalifikowanych do II etapu projektu - grupa Rzeszów, kobiety

Aktualizacja listy osób zakwalifikowanych do II etapu projektu - grupa Rzeszów, kobiety

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie przez Kandydatkę, której formularz rekrutacyjny został zarejestrowany pod numerem PARR/WF/7.3/2/28 poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę kobiet zakwalifikowanych do II etapu projektu dla grupy Rzeszów.

Czytaj więcej

Harmonogram rozmów z doradcą zawdowym

Informujemy, iż rozmowy z doradcą zawodowym w ramach II edycji rekrutacji do projektu "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"  odbędą się w następujących terminach: Grupa Przemyśl: 22, 24, 25 marzec 2017 r. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 - siedziba PARR...

Czytaj więcej
Wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” - edycja nr 2

Wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” - edycja nr 2

Niniejszym przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”   w ramach 2 edycji rekrutacji do projektu. Lista zbiorcza z oceny formularzy rekrutacyjnych oraz Listy z oceny formularzy rekrutacyjnych dla...

Czytaj więcej
Informacja o planowanym terminie zakończenia oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu

Informacja o planowanym terminie zakończenia oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu

Niniejszym informujemy, iż w ramach rekrutacji do II edycji projektu "Własna firma - Podkarpacki program  wsparcia przedsiębiorczości" , w wyznaczonym terminie (16 luty - 1 marzec br) złożonych zostało 98 formularzy rekrutacyjnych . Złożone formularze rekrutacyjne są obecnie przedmiotem...

Czytaj więcej
Wyjaśnienie dotyczące udziału rolników i członków ich rodzin w projekcie „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Wyjaśnienie dotyczące udziału rolników i członków ich rodzin w projekcie „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

W związku z pojawiającymi się pytaniami,  wyjaśniamy, iż rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni do 2 ha przeliczeniowych oraz  członkowie ich rodzin, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy  jako osoby bezrobotne mogą uczestniczyć w projekcie...

Czytaj więcej
Wyjaśnienia dotyczące statusu Kandydata

Wyjaśnienia dotyczące statusu Kandydata

W związku z pojawiającymi się pytaniami w załączeniu przedstawiamy definicje pojęć, które pojawiają się w formularzu rekrutacyjnym do udziału w projekcie (w polu II.3 Ankieta dotycząca statusu potencjalnego kandydata do projektu), tj.: 1. Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób...

Czytaj więcej
Komunikat o rekrutacji do II edycji projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Komunikat o rekrutacji do II edycji projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż rozpoczyna rekrutację do II edycji projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej
Informacja o terminie rekrutacji do II edycji projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Informacja o terminie rekrutacji do II edycji projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (31.01.2017 r.) udostępnione zostały zaktualizowane dokumenty związane z udziałem w projekcie pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.3...

Czytaj więcej